Nastavení soukromí
Na tomto webu zpracováváme informace (např. statistická data o využívání webu a jeho uživatelích) pomocí souborů cookies, které jsou ukládány do vašeho prohlížeče. Pro některé účely zpracování je vyžadován váš souhlas, který vyjádříte volbou Povolit. Nastavení souhlasu můžete změnit využitím tlačítka Nastavení cookies v patičce tohoto webu.
 • Jak systém DRYCRAFT vlastně funguje?

  Zobrazit odpověď

  Jak systém DRYCRAFT vlastně funguje?

  Funkci systému DRYCRAFT lze snadno vysvětlit pomocí základní fyziky. Zákon zachování energie nám totiž mimo jiné říká i to, že energii nelze v přírodě vytvořit, pouze převést. A právě převod energie je hlavním motorem funkčnosti. Elektomagnetické vlny na specifické frekvenci, které systém DRYCRAFT vytváří, předají svou energii molekulám vody a tím je uvedenou do pohybu. Frekvence je velmi důležitá, protože musí cílit právě na molekuly vody o specifických vlastnostech.

 • Když elektromagnetickými vlnami působíte na vodu, nedochází k jejímu znehodnocení?

  Zobrazit odpověď

  Když elektromagnetickými vlnami působíte na vodu, nedochází k jejímu znehodnocení?

  Voda není nijak znehodnocena ani znečištěna a i nadále zachovává svou původní kvalitu.

 • Kolik vody může být kumulováno ve zdivu staveb?

  Zobrazit odpověď

  Kolik vody může být kumulováno ve zdivu staveb?

  Proces kapilárního vzlínání probíhá pomalu a plynule a ve hře je velké množství vody. Například podsklepený rodinný dům o rozloze 8 x 8 metrů má tloušťku zdiva asi 36 cm a je navlhlý do výšky 1 metru nad zemí. Objem postiženého zdiva je:

  Obvod: 4 x 8 = 32 metrů
  Výška: 2,5 + 1 = 3,5 metru
  Objem zdiva: 32 x 3,5 x 0,36 = 40,32 m3

  Měřením bylo zjištěno, že zeď má vlhkost 15%. To odpovídá 6 m3 vody, což je 6000 litrů vody. Standardní vlhkost zdi se má pohybovat mezi 2 až 4%, což v našem případě při hodnotě 3% odpovídá asi 1200 litrům vody.V uvedeném rodinném domě je tedy o 4800 litrů vody navíc.

 • Jak dlouho bude odvlhčení nemovitosti trvat?

  Zobrazit odpověď

  Jak dlouho bude odvlhčení nemovitosti trvat?

  Znatelné zlepšení vlhkosti při použití systému DRYCRAFT lze pozorovat již po 3 měsících. Odvlhčení na standardní hodnotu vlhkosti lze dosáhnou obvykle během 9 měsíců. Jak rychle odvlhčovaní probíhá, záleží na mnoha faktorech jako například složení zdiva, slanost a minerální obsah ve vodě, využívání domu, atd.

 • Co myslíte pojmem polarizovaná vlhkost?

  Zobrazit odpověď

  Co myslíte pojmem polarizovaná vlhkost?

  Vzlínající vlhkost obsahuje mimo jiné i minerály a soli a má tedy svou polaritu plus a minus. Tím, že dojde signálem k narušení krystalické mřížky vody a rozevření úhlu molekul vice jak o 3 stupně, tak vlhkost přestane mít tendenci vzlínat.

 • Jaké jsou další projevy vlhkého domu?

  Zobrazit odpověď

  Jaké jsou další projevy vlhkého domu?

  Pokud je vzduch v nemovitosti moc vlhký, vlhkost poškozuje nejen nábytek, vznikají nebezpečné karcinogenní plísně a vážné zdravotní komplikace, jako jsou astma, revmatické nemoci a různé alergie.

 • Máte dokument od nějaké státem uznávané laboratoře, který prokazuje účinnost systému DRYCRAFT?

  Zobrazit odpověď

  Máte dokument od nějaké státem uznávané laboratoře, který prokazuje účinnost systému DRYCRAFT?

  Samozřejmě. Dokument je ze státní zkušebny v Německu. Důvod, proč v Německu je ten, že vyvážíme do zemí EU.

Soubory ke stažení

Kontakty / Kde nás najdete

NUT´S REALTY s.r.o

Kodaňská 462/9
Praha 10, 101 00

IČ: 27435679
DIČ: CZ27435679

Kontakty

+420 731 431 959
info@drycraft.cz

© 2023 DRYCRAFT