Nastavení soukromí
Na tomto webu zpracováváme informace (např. statistická data o využívání webu a jeho uživatelích) pomocí souborů cookies, které jsou ukládány do vašeho prohlížeče. Pro některé účely zpracování je vyžadován váš souhlas, který vyjádříte volbou Povolit. Nastavení souhlasu můžete změnit využitím tlačítka Nastavení cookies v patičce tohoto webu.

Jak to funguje

DRYCRAFT

DRYCRAFT je český výrobek, který pracuje na základě elektro fyzikálního procesu a znemožňuje vodě udržet se ve zdech Vaší nemovitosti. Systém DRYCRAFT tak zamezuje vzniku kapilárně vzlínající vlhkosti a následně tvorbě plísní. Stávající vlhkost se následně velmi účinně ze zdiva odstraňuje.

Tím, že voda kapilárami proniká do zdí a překonává tak gravitační síly se při maximální přesycenosti může obsah vody ve zdivu přiblížit až k 400 litrům na 1 m3. Příčina tohoto procesu je povrchové napětí vody, fyzikální vlastnost vody a jiných tekutin. Tím, že voda obsahuje minerální soli, není elektricky neutrální a má svůj kladný a záporný náboj.

Uskupení vodíkové formace, které jsou nejen mezi molekulami vody, ale také mezi molekulami soli a dalších látek rozpuštěných ve vodě, způsobuje možnost rozdělení na stěně kapiláry. Stěna je negativní, ionty působící na stěnu jsou pozitivní. Všechny tyto fyzikální procesy se podílejí na stoupání vody v kapilárách.

Naše přesně definované digitální systémy DRYCRAFT vysílají impulsy v daných tvarech, intervalech, frekvencích a výkonu do zdí. Tato skutečnost rozdělí molekuly na tzv. cluster, a tím změní velikost povrchového napětí. Voda v kapilárách tak začne postupně klesat zpět pod zem. Současně se hustota vody mírně změní a část z této vlhkosti se odpaří na povrchu stěn. Tato odvlhčená voda neobsahuje žádné přísady a může se bezpečně vrátit zpět do koloběhu vody bez narušení přirozené ekologické rovnováhy.

Celý průběh vysoušení systémem DRYCRAFT probíhá bez použití chemických látek a bez zásahu do statiky objektu. Toto řešení odvlhčování Vaší nemovitosti je proto nejefektivnější, spolehlivé a ještě k tomu ekologické a nejlevnější. Odvlhčovací systém DRYCRAFT pracuje nepřetržitě. Výhodou je bezobslužný provoz a dlouhá životnost zařízení, minimálně 30 let. Naše přístroje jsou certifikovány CE / EMV ze zkušebny v SRN.

Kontakty / Kde nás najdete

DryCraft s.r.o.

Kodaňská 462/9
Praha 10, 101 00

IČ: 025 53 066
DIČ: CZ 025 53 066

Kontakty

+420 731 431 959
info@drycraft.cz

© 2020 DRYCRAFT

Partneři